MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA
8-13.07.2022
log-pozytyw-header

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TAŃCA
8-13.07.2022

O FESTIWALU

13 edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Warsaw CI Flow przyłącza się do światowych obchodów 50-lecia Kontakt Improwizacji. Wraz z zespołem międzynarodowych nauczycieli będziemy pogłębiać naszą praktykę poprzez lekcje techniki KI, warsztaty somatyczne i performatywne. Zaplanowaliśmy też wystawę i dyskusje o historii i wymiarze społecznym KI. Kontakt improwizacja tworzy unikalną  do spotkań z innymi i sobą samym poprzez ruch i ucieleśnioną refleksję, wspierając nasze osobiste zasoby, twórczość i rezyliencję oraz przyczyniając się tym samym do budowania kapitału społecznego, którego wartość wykracza poza ramy samego tańca. Mamy nadzieję, że raz jeszcze stworzymy wspólnie z Wami bezpieczne i inkluzywne miejsce spotkań w tańcu, poszukiwań i wymiany doświadczeń.

W tych trudnych czasach, wyrażamy też naszą solidarność z Ukrainą. Ufundowaliśmy pięć stypendiów festiwalowych dla tancerzy uchodźczych, a dodatkowo część dochodu z festiwalu będzie przeznaczona na fundusz pomocy Ukrainie.

Zapraszamy do śledzenia festiwalu na kanałach social media:

O FESTIWALU

13 edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Warsaw CI Flow przyłącza się do światowych obchodów 50-lecia Kontakt Improwizacji. Wraz z zespołem międzynarodowych nauczycieli będziemy pogłębiać naszą praktykę poprzez lekcje techniki KI, warsztaty somatyczne i performatywne. Zaplanowaliśmy też wystawę i dyskusje o historii i wymiarze społecznym KI. Kontakt improwizacja tworzy unikalną  do spotkań z innymi i sobą samym poprzez ruch i ucieleśnioną refleksję, wspierając nasze osobiste zasoby, twórczość i rezyliencję oraz przyczyniając się tym samym do budowania kapitału społecznego, którego wartość wykracza poza ramy samego tańca. Mamy nadzieję, że raz jeszcze stworzymy wspólnie z Wami bezpieczne i inkluzywne miejsce spotkań w tańcu, poszukiwań i wymiany doświadczeń.

 

W tych trudnych czasach, wyrażamy też naszą solidarność z Ukrainą. Ufundowaliśmy pięć stypendiów festiwalowych dla tancerzy uchodźczych, a dodatkowo część dochodu z festiwalu będzie przeznaczona na fundusz pomocy Ukrainie.

Zapraszamy do śledzenia festiwalu na kanałach social media:

Ścieżki somatyczne

  Intensywne warsztaty poranne eksplorujące jak różne tradycje edukacji somatycznej (BMC, Axis Syllabus) mogą wspierać technikę ruchu i tańczenia w kontakcie. Otwarte dla wszystkich uczestników, w szczególności osób, które chcą pogłębić rozumienie ruchu poprzez ucieleśnione doświadczanie.

Ścieżka performatywna

To propozycja dla osób zainteresowanych perfomatywnym wymiarem KI. Ścieżka ta jest dedykowana osobom z doświadczeniem w tańcu, zainteresowanych twórczą pracą w grupie i w relacji z widzem. Pokaz pracy odbędzie się w ramach festiwalu.

Lekcje KI

Intensywne 3-dniowe warsztaty poranne, niektóre otwarte dla wszystkich, inne skierowane do osób z większym doświadczeniem (do wyboru podczas rejestracji). Zajęcia popołudniowe są otwarte dla wszyskich uczestników. Możesz po prostu przyjść.

KI dla dzieci i rodzin

To przestrzeń i czas dla dzieci i ich opiekunów na wzajemne porozumienie poprzez ruch oparty na spontanicznej zabawie, improwizacji, elementach kontakt improwizacji, metodzie ruchu rozwijającego. Wpierające samodzielność i zaufanie do siebie, zarówno tych młodszych, jak i starszych.

Dżemy

Wieczorne jamy o różnej tematyce, m.in. dżem uważny, z muzyką na żywo, blind jam. To przede wszystkim czas świętowania różnorodności i rezyliencji społeczności KI. Czas, żeby spotkać się w tańcu.

Wystawa

50 lat Kontakt Improwizacji: Zaczątki, Korzenie, Gałęzie. Wystawa jest spojrzeniem na wczesne lata praktyki – zaczątki wyłożone przez Steve'a Paxtona i jego współpracowników. Mapuje rozprzestrzenianie się i rozwój KI oraz wyodrębnianie się nowych gałęzi.

Rozmowy, dyskusje

Podczas rozmów osadzimy naszą praktykę w kontekście teoretycznym, zastanowimy się wspólnie nad nurtującymi nas pytaniami. Osoby zajmujące się uczeniem, teorią i praktyką opowiedzą nam o swoich badaniach nad KI.

Biblioteka KI

Przestrzeń, w której odnajdziesz książki, publikacje i magazyny dotyczące KI. Posiadasz ciekawe materiały, książki lub artykuł, a może sam piszesz o KI i chcesz się podzielić swoją twórczością z innymi? Prosimy o przesłanie lub przewiezienie materiałów ze sobą na festiwal.

Spotkanie nauczycieli

Przestrzeń dedykowana wymianie doświadczeń oraz projektowaniu jak najbardziej twórczej, bezpiecznej i inkluzywnej przestrzeni dla osób uczestniczących w festiwalu oraz tworzeniu dobrych praktyk w KI.

GDZIE ?

Mazowiecki Instytut Kultury

ul. Elektoralna 12, Warszawa

Ogród Krasińskich

Gen. W. Andersa, Warszawa

GDZIE ?

Mazowiecki Instytut Kultury

ul. Elektoralna 12, Warszawa

Ogród Krasińskich

Gen. W. Andersa, Warszawa

CENNIK

CENNIK

Karnet na cały festiwal

.

700 PLN

 • Wszystkie warsztaty między 8.07.2022, a 13.07.2022
 • ...

Kontaktuj z dzieckiem

...

BEZPŁATNE

 • 9-10.07.2022- warsztaty ruchowe w Ogrodzie Krasińskich
 • .

Wydarzenia performatywne

.

BEZPŁATNE

 • Pokazy pracy 13.07.2022; działania site-specific oraz performance nauczycieli
 • ...

Karnet na cały festiwal

.

700 PLN


 • (Wszystkie warsztaty między 8.07.2022, a 13.07.2022)
 • ...

Kontaktuj z dzieckiem

...

BEZPŁATNE

 • (9-10.07.2022- warsztaty ruchowe w Ogrodzie Krasińskich)
 • .

Wydarzenia performatywne

.

BEZPŁATNE

 • (Pokazy pracy 13.07.2022; działania site-specific oraz performance nauczycieli)
 • ...
@warsawflow.festival #warsawflow
Zapisz się do newslettera