Festiwal

O FESTIWALU

13 edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Warsaw CI Flow przyłącza się do światowych obchodów 50-lecia Kontakt Improwizacji. Wraz z zespołem międzynarodowych nauczycieli będziemy pogłębiać naszą praktykę poprzez lekcje techniki KI, warsztaty somatyczne i performatywne. Zaplanowaliśmy też wystawę i dyskusje o historii i wymiarze społecznym KI. Kontakt improwizacja tworzy unikalną do spotkań z innymi i sobą samym poprzez ruch i ucieleśnioną refleksję, wspierając nasze osobiste zasoby, twórczość i rezyliencję oraz przyczyniając się tym samym do budowania kapitału społecznego, którego wartość wykracza poza ramy samego tańca. Mamy nadzieję, że raz jeszcze stworzymy wspólnie z Wami bezpieczne i inkluzywne miejsce spotkań w tańcu, poszukiwań i wymiany doświadczeń.

O FESTIWALU

13 edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Warsaw CI Flow przyłącza się do światowych obchodów 50-lecia Kontakt Improwizacji. Wraz z zespołem międzynarodowych nauczycieli będziemy pogłębiać naszą praktykę poprzez lekcje techniki KI, warsztaty somatyczne i performatywne. Zaplanowaliśmy też wystawę i dyskusje o historii i wymiarze społecznym KI. Kontakt improwizacja tworzy unikalną do spotkań z innymi i sobą samym poprzez ruch i ucieleśnioną refleksję, wspierając nasze osobiste zasoby, twórczość i rezyliencję oraz przyczyniając się tym samym do budowania kapitału społecznego, którego wartość wykracza poza ramy samego tańca. Mamy nadzieję, że raz jeszcze stworzymy wspólnie z Wami bezpieczne i inkluzywne miejsce spotkań w tańcu, poszukiwań i wymiany doświadczeń.

O TEGOROCZNEJ EDYCJI

W ostatnich latach dotknęło nas wiele nieoczekiwanych zmian i trudności. I choć patrzymy z nadzieją na koniec pandemii, to stajemy przed nowymi wyzwaniami. Gdy piszemy te słowa, Polska staje się tymczasowym domem dla ponad 2 milionów uchodźców z Ukrainy, a rozwiązania konfliktu na wschodzie Europy jeszcze nie widać. Za to uczestniczymy w codziennych aktach solidarności – dzielenia się zasobami, domami, pomocą, wsparciem. W tych czasach bardzo nam potrzeba rezyliencji, kontaktu z naszymi wewnętrznymi zasobami, znajdywania w sobie nadziei i pielęgnowania wiary w możliwość zmiany i zbudowania lepszego jutra.

W tym roku chcemy by festiwal pozwolił nam poczuć się częścią większej społeczności. Chcemy by praktyka tańca odbudowała nasze zasoby fizyczne, psychiczne i społeczne. By unikalna, wielowymiarowa i inluzywna społeczność KI pozwoliła nam odnaleźć twórczą siłę na budowanie i odbudowywanie tego co nadwyrężyły ostatnie lata. W programie znajdziecie warsztaty oparte o edukację somatyczną, które pozwolą na uważne poczucie siebie w swojej cielesności. Będą też ścieżki perfomatyczne, które dadzą nam narzędzia jak współpracować w ruchu w większej grupie. Będą lekcje otwarte, wieczorne dżemy i pokazy pracy. Festiwal odbywa się w Mazowieckim Instytucie Kultury zapewniając nam dużo wspólnej przestrzeni na odpoczynek, czy spotkania i dyskusje w małych grupach.

13. edycja festiwalu to też 50ty jubileusz Kontakt Improwizacji – minęło już pół wieku od pokazu Magnesium przygotowanego przez Steva Paxtona i pierwszych eksperymentów z KI w koledżu Oberlin w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu Kontakt Improwizacja zmieniła oblicze tańca – w wymiarze performensu, edukacji somatycznej, praktyki badawczej i ponad wszystko zbudowała wokół siebie unikalną społeczność. W roku 2022 zapraszamy Was do świętowania 50-tego jubileuszu KI razem z nami w Warszawie! Będzie różnorodnie – wystawa przybliży nam historię i rozwój KI, warsztaty pozwolą doświadczać i eskperymentować z KI, na dżemach spotkamy się jako społeczność.

O TEGOROCZNEJ EDYCJI

W ostatnich latach dotknęło nas wiele nieoczekiwanych zmian i trudności. I choć patrzymy z nadzieją na koniec pandemii, to stajemy przed nowymi wyzwaniami. Gdy piszemy te słowa, Polska staje się tymczasowym domem dla ponad 2 milionów uchodźców z Ukrainy, a rozwiązania konfliktu na wschodzie Europy jeszcze nie widać. Za to uczestniczymy w codziennych aktach solidarności – dzielenia się zasobami, domami, pomocą, wsparciem. W tych czasach bardzo nam potrzeba rezyliencji, kontaktu z naszymi wewnętrznymi zasobami, znajdywania w sobie nadziei i pielęgnowania wiary w możliwość zmiany i zbudowania lepszego jutra.

W tym roku chcemy by festiwal pozwolił nam poczuć się częścią większej społeczności. Chcemy by praktyka tańca odbudowała nasze zasoby fizyczne, psychiczne i społeczne. By unikalna, wielowymiarowa i inluzywna społeczność KI pozwoliła nam odnaleźć twórczą siłę na budowanie i odbudowywanie tego co nadwyrężyły ostatnie lata. W programie znajdziecie warsztaty oparte o edukację somatyczną, które pozwolą na uważne poczucie siebie w swojej cielesności. Będą też ścieżki perfomatyczne, które dadzą nam narzędzia jak współpracować w ruchu w większej grupie. Będą lekcje otwarte, wieczorne dżemy i pokazy pracy. Festiwal odbywa się w Mazowieckim Instytucie Kultury zapewniając nam dużo wspólnej przestrzeni na odpoczynek, czy spotkania i dyskusje w małych grupach.

13. edycja festiwalu to też 50ty jubileusz Kontakt Improwizacji – minęło już pół wieku od pokazu Magnesium przygotowanego przez Steva Paxtona i pierwszych eksperymentów z KI w koledżu Oberlin w Stanach Zjednoczonych. Od tego czasu Kontakt Improwizacja zmieniła oblicze tańca – w wymiarze performensu, edukacji somatycznej, praktyki badawczej i ponad wszystko zbudowała wokół siebie unikalną społeczność. W roku 2022 zapraszamy Was do świętowania 50-tego jubileuszu KI razem z nami w Warszawie! Będzie różnorodnie – wystawa przybliży nam historię i rozwój KI, warsztaty pozwolą doświadczać i eskperymentować z KI, na dżemach spotkamy się jako społeczność.

O PROGRAMIE:

O PROGRAMIE:

Intensywne warsztaty poranne eksplorujące jak różne tradycje edukacji somatycznej (BMC, Axis Syllabus) mogą wspierać technikę ruchu i tańczenia w kontakcie. Otwarte dla wszystkich uczestników, w szczególności osób, które chcą pogłębić rozumienie ruchu poprzez ucieleśnione doświadczanie.

To propozycja dla osób zainteresowanych perfomatywnym wymiarem KI. Ścieżka ta jest dedykowana osobom z doświadczeniem w tańcu, zainteresowanych twórczą pracą w grupie i w relacji z widzem. Pokaz pracy odbędzie się w ramach festiwalu.

Intensywne 3-dniowe warsztaty poranne, niektóre otwarte dla wszystkich, inne skierowane do osób z większym doświadczeniem (do wyboru podczas rejestracji). Zajęcia popołudniowe są otwarte dla wszyskich uczestników. Możesz po prostu przyjść.

To przestrzeń i czas dla dzieci i ich opiekunów na wzajemne porozumienie poprzez ruch oparty na spontanicznej zabawie, improwizacji, elementach kontakt improwizacji, metodzie ruchu rozwijającego. Wpierające samodzielność i zaufanie do siebie, zarówno tych młodszych, jak i starszych.

Wieczorne jamy o różnej tematyce, m.in. dżem uważny, z muzyką na żywo, blind jam. To przede wszystkim czas świętowania różnorodności i rezyliencji społeczności KI. Czas, żeby spotkać się w tańcu.

50 lat Kontakt Improwizacji: Zaczątki, Korzenie, Gałęzie. Wystawa jest spojrzeniem na wczesne lata praktyki - zaczątki wyłożone przez Steve'a Paxtona i jego współpracowników. Mapuje rozprzestrzenianie się i rozwój KI oraz wyodrębnianie się nowych gałęzi.

Podczas rozmów osadzimy naszą praktykę w kontekście teoretycznym, zastanowimy się wspólnie nad nurtującymi nas pytaniami. Osoby zajmujące się uczeniem, teorią i praktyką opowiedzą nam o swoich badaniach nad KI.

Przestrzeń, w której odnajdziesz książki, publikacje i magazyny dotyczące KI. Posiadasz ciekawe materiały, książki lub artykuł, a może sam piszesz o KI i chcesz się podzielić swoją twórczością z innymi? Prosimy o przesłanie lub przewiezienie materiałów ze sobą na festiwal.

Przestrzeń dedykowana wymianie doświadczeń oraz projektowaniu jak najbardziej twórczej, bezpiecznej i inkluzywnej przestrzeni dla osób uczestniczących w festiwalu oraz tworzeniu dobrych praktyk w KI.

Podczas tego spotkania potraktujemy KI jako sytuację laboratoryjną, stwarzającą możliwości badania podstaw więzi międzyludzkich. Zapraszamy tancerzy, badaczy i naukowców do wzięcia udziału w całodniowym warsztacie/seminarium o KI w kontekście badań naukowych.