Performance Project

 

 

Grafik / Schedule (wersja PL - tutaj / EN wersion - here)

 

PL
Projekt performatywny dla tancerzy z Iloną Keňová
1-8 lipca 2018

Projekt jest przeznaczony dla tancerzy/performerów z całego świata, którzy posiadają umiejętności przede wszystkim z techniki CI, a także posiadają doświadczenie sceniczne.

Praca nad projektem będzie trwała od 1 do 8 lipca średnio po 4 godziny pracy dziennie z 1 dniową przerwą pomiędzy, w zamkniętej grupie około 20 osobowej. Projekt zakończy się performancem dla publiczności. Dodatkowo w ramach projektu będzie dostępna sala taneczna do własnej praktyki oraz otwarte dżemy taneczne w ramach całego Festiwalu FLOW.

Aby zgłosić swój udział w projekcie należy przesłać krótkie bio (maksymalnie jedna strona) a także video taneczne ze swoim udziałem na adres: info@perform.org.pl w tytule Performance with Ilona Keňová.

Zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco, a zatem kolejność zgłoszeń również jest ważna.
Dzięki finansowemu wsparciu z Urzędu Miasta Warszawy koszt projektu wynosi tylko 450 pln.

Serdecznie zapraszamy do aplikowania na ten unikatowy projekt z techniki CI oraz improwizacji, który poprowadzi Ilona Keňová!

>>>CZYTAJ WIĘCEJ

 

EN
Performance Project with Ilona Keňová
1-8 July 2018

The project is intended for dancers/performers from all over the world, who have skills primarily in Contact Improvisation technique and have stage experience.

The work on the project will last from 1 to 8 July on average of 4 hours work per day with a one-day break between, in a closed group of about 20 people. The project will end with a performance for the audience. Additionally, as part of the project, there will be a dance space for their own practice and open dance jams within the FLOW Festival.

To submit your participation in the project you should send a short bio (maximum one page), as well as a dance video with your participation to: info@perform.org.pl with the title: Performance Project with Ilona Kenova.

Applications will be processed on a regular basis, so the order of applications is also important.
Thanks to the financial support from the City of Warsaw, the project cost is only PLN 450.

We cordially invite you to apply for this unique project in CI and improvisation, which will lead Ilona Keňová!

>>>READ MORE