Festiwal

O FESTIWALU

14. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Warsaw CI Flow podejmuje próbę refleksji nad związkiem pomiędzy fizycznym, twórczym sercem kontakt improwizacji, praktyki nazywanej u swych korzeni sztuką/sportem, a tym jak jej założenia kształtują naszą dzisiejszą społeczność. Gdzieś pomiędzy otwartością na nieznane, zagłębianiem się w swoje somatyczne ja i podejmowaniem nowych wyzwań rodzi się poczucie, że każdy z nas jest inny i to właśnie jest ciekawe. 

 

Zapraszamy Was na festiwal różnorodny, międzynarodowy, pełny wrażeń. W programie znajdziecie praktyki somatyczne, warsztaty techniki KI, praktyki performatywne. Będzie też czas na laby, warsztaty site-specific, jamy i pracę z ciałem. Wspiera nas zespół praktyków, artystów i nauczycieli z całego świata. Wierzymy, że KI tworzy szczególną przestrzeń dla spotkań z innymi i sobą samym. Gdzie poprzez ruch i ucieleśnioną refleksję, rozwijamy nasze osobiste zasoby, twórczość i zrozumienie, których wartość wykracza poza ramy samego tańca. I że te jakości wspierają inkluzywność KI: jako ucieleśnionej praktyki – otwartej na różnorodność możliwości fizycznych i komunikacyjnych; i społeczności – promującej relacje oparte na wzajemnym zrozumieniu, empatii i zaufaniu. Do zobaczenia w MIKu!

O FESTIWALU

14. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Warsaw CI Flow podejmuje próbę refleksji nad związkiem pomiędzy fizycznym, twórczym sercem kontakt improwizacji, praktyki nazywanej u swych korzeni sztuką/sportem, a tym jak jej założenia kształtują naszą dzisiejszą społeczność. Gdzieś pomiędzy otwartością na nieznane, zagłębianiem się w swoje somatyczne ja i podejmowaniem nowych wyzwań rodzi się poczucie, że każdy z nas jest inny i to właśnie jest ciekawe. 

 

Zapraszamy Was na festiwal różnorodny, międzynarodowy, pełny wrażeń. W programie znajdziecie praktyki somatyczne, warsztaty techniki KI, praktyki performatywne. Będzie też czas na laby, warsztaty site-specific, jamy i pracę z ciałem. Wspiera nas zespół praktyków, artystów i nauczycieli z całego świata. Wierzymy, że KI tworzy szczególną przestrzeń dla spotkań z innymi i sobą samym. Gdzie poprzez ruch i ucieleśnioną refleksję, rozwijamy nasze osobiste zasoby, twórczość i zrozumienie, których wartość wykracza poza ramy samego tańca. I że te jakości wspierają inkluzywność KI: jako ucieleśnionej praktyki – otwartej na różnorodność możliwości fizycznych i komunikacyjnych; i społeczności – promującej relacje oparte na wzajemnym zrozumieniu, empatii i zaufaniu. Do zobaczenia w MIKu!

O TEGOROCZNEJ EDYCJI

Co roku się pytamy: Jaki będzie festiwal w tej edycji? Dla kogo? O czym? Po co? Tym razem szukałyśmy odpowiedzi w naszych marzeniach, wartościach i podstawowych potrzebach. 

Chcemy Warsaw CI Flow 2023 budować w duchu inkluzywności, chcemy by program i sposób prowadzenia uwzględniały różnorodność potrzeb i możliwości fizycznych i komunikacyjnych, by znalazło się miejsce na wyzwania, ale też na ciszę,  bezruch i głęboki odpoczynek. Byśmy kultywowali wolność i troskę. Chcemy ten festiwal współtworzyć z Wami. Wierzymy, że kontakt improwizacja uaktywnia w nas nie tylko fizyczną twórczość, ale też wyjątkowe poczucie wspólnoty, które pozwala na swobodne współbycie i wzajemne wsparcie  bazujące na takich wartościach jak  uważność, zaufanie i empatia.  

Chcemy byśmy wszyscy, w tym szczególnym, festiwalowym tygodniu, czuli się bezpieczni fizycznie i emocjonalnie, i dzięki temu mieli odwagę by twórczo eksperymentować i przekraczać swoje wyobrażenia o sobie. Byśmy mogli przez tych kilka dni po prostu być sobą w ruchu, tańcu i rozmowie. Byśmy byli widziani i akceptowani z całą wrażliwością, ciekawością, niepewnością i potrzebą wyzwań jakie przynosimy do kontakt improwizacji. Byśmy dali przestrzeń dla sztuki tańca i społeczności wokół tej szczególnej formy ruchu. 

Stąd w tegorocznym programie znajdziecie praktyki somatyczne, takie jak Feldenkrais dla Kontaktu z Simonettą Alessandri, by zagłębić się w somatyczną warstwę siebie, Radosne Techniki z Sebastianem Flegielem by nabrać więcej pewności w fizycznym wymiarze kontaktu i praktyki performatywne z Jessem Curtisem by rozbudzić pokłady twórczości i doskonalić nasz warsztat pracy z widzem. Tym porannym wyzwaniom towarzyszyć będą popołudniowe cykle warsztatów, w tym warsztat z tłumaczeniem na polski język migowy, laby, pojedyncze lekcje, site-specific, długa praktyka underscore oraz wieczorne dżemy z muzyką. Oczywiście festiwal to nie tylko zajęcia, to też czas społeczności, czas pomiędzy – który mamy nadzieję, wypełnicie sobą. Przestrzeń będzie na Was czekać.

O TEGOROCZNEJ EDYCJI

Co roku się pytamy: Jaki będzie festiwal w tej edycji? Dla kogo? O czym? Po co? Tym razem szukałyśmy odpowiedzi w naszych marzeniach, wartościach i podstawowych potrzebach.

Chcemy Warsaw CI Flow 2023 budować w duchu inkluzywności, chcemy by program i sposób prowadzenia uwzględniały różnorodność potrzeb i możliwości fizycznych i komunikacyjnych, by znalazło się miejsce na wyzwania, ale też na ciszę,  bezruch i głęboki odpoczynek. Byśmy kultywowali wolność i troskę. Chcemy ten festiwal współtworzyć z Wami. Wierzymy, że kontakt improwizacja uaktywnia w nas nie tylko fizyczną twórczość, ale też wyjątkowe poczucie wspólnoty, które pozwala na swobodne współbycie i wzajemne wsparcie  bazujące na takich wartościach jak  uważność, zaufanie i empatia. 

Chcemy byśmy wszyscy, w tym szczególnym, festiwalowym tygodniu, czuli się bezpieczni fizycznie i emocjonalnie, i dzięki temu mieli odwagę by twórczo eksperymentować i przekraczać swoje wyobrażenia o sobie. Byśmy mogli przez tych kilka dni po prostu być sobą w ruchu, tańcu i rozmowie. Byśmy byli widziani i akceptowani z całą wrażliwością, ciekawością, niepewnością i potrzebą wyzwań jakie przynosimy do kontakt improwizacji. Byśmy dali przestrzeń dla sztuki tańca i społeczności wokół tej szczególnej formy ruchu.

Stąd w tegorocznym programie znajdziecie praktyki somatyczne, takie jak Feldenkrais dla Kontaktu z Simonettą Alessandri, by zagłębić się w somatyczną warstwę siebie, Radosne Techniki z Sebastianem Flegielem by nabrać więcej pewności w fizycznym wymiarze kontaktu i praktyki performatywne z Jessem Curtisem by rozbudzić pokłady twórczości i doskonalić nasz warsztat pracy z widzem. Tym porannym wyzwaniom towarzyszyć będą popołudniowe cykle warsztatów, w tym warsztat z tłumaczeniem na polski język migowy, laby, pojedyncze lekcje, site-specific, długa praktyka underscore oraz wieczorne dżemy z muzyką. Oczywiście festiwal to nie tylko zajęcia, to też czas społeczności, czas pomiędzy – który mamy nadzieję, wypełnicie sobą. Przestrzeń będzie na Was czekać.

O PROGRAMIE:

O PROGRAMIE:

Ścieżki somatyczne

Intensywne warsztaty poranne eksplorujące jak różne tradycje edukacji somatycznej (Feldenkrais, BMC, Axis Syllabus) mogą wspierać technikę ruchu i tańczenia w kontakcie. Otwarte dla wszystkich uczestników, w szczególności osób, które chcą pogłębić rozumienie ruchu poprzez ucieleśnione doświadczanie.

Ścieżka performatywna

To propozycja dla osób zainteresowanych perfomatywnym wymiarem KI. Ścieżka ta jest dedykowana osobom z doświadczeniem w tańcu, zainteresowanych twórczą pracą w grupie i w relacji z widzem. Pokaz pracy odbędzie się w ramach festiwalu.

Lekcje KI

Intensywne 5-dniowe warsztaty poranne, niektóre otwarte dla wszystkich, inne skierowane do osób z większym doświadczeniem (do wyboru podczas rejestracji). Zajęcia popołudniowe są otwarte dla wszystkich uczestników. Możesz po prostu przyjść.

Ścieżka inkluzywna

3-dniowy inkluzywny warsztat z tłumaczeniem na polski język migowy. Program uzwględnia indywidualne potrzeby komunikacyjne i ruchowe uczestników i jest dedykowany zarówno osobom nowym w świecie KI jak i tym z dłuższym doświadczeniem. 

KI dla dzieci i rodzin

To przestrzeń i czas dla dzieci i ich opiekunów na wzajemne porozumienie poprzez ruch oparty na spontanicznej zabawie, improwizacji, elementach kontakt improwizacji, metodzie ruchu rozwijającego. Wpierające samodzielność i zaufanie do siebie, zarówno tych młodszych, jak i starszych.

Dżemy

Wieczorne jamy o różnej tematyce, m.in. dżem uważny, z muzyką na żywo, blind jam. To przede wszystkim czas świętowania różnorodności i rezyliencji społeczności KI. Czas, żeby spotkać się w tańcu.

Rozmowy, dyskusje

Podczas rozmów osadzimy naszą praktykę w kontekście teoretycznym, zastanowimy się wspólnie nad nurtującymi nas pytaniami. Osoby zajmujące się uczeniem, teorią i praktyką opowiedzą nam o swoich badaniach nad KI.

Biblioteka KI

Przestrzeń, w której odnajdziesz książki, publikacje i magazyny dotyczące KI. Posiadasz ciekawe materiały, książki lub artykuł, a może sam piszesz o KI i chcesz się podzielić swoją twórczością z innymi? Prosimy o przesłanie lub przewiezienie materiałów ze sobą na festiwal.

Spotkanie nauczycieli

Przestrzeń dedykowana wymianie doświadczeń oraz projektowaniu jak najbardziej twórczej, bezpiecznej i inkluzywnej przestrzeni dla osób uczestniczących w festiwalu oraz tworzeniu dobrych praktyk w KI.