Program

Program

ŚCIEŻKI PORANNE
ŚCIEŻKI POPOŁUDNIOWE
UNDERSCORE
BLISKOŚĆ W RUCHU – warsztat Dla Dzieci
Rezonując (pokaz site-specific)
Wieczór Performatywny
Laboratoria i lekcje
DżeMY

ŚCIEŻKI PORANNE: CODZIENNIE, 10:00-13:00

W GOTOWOŚCI

Ray Chung

Co znaczy i co jest potrzebe by być w gotowości do zaangażowania się w KI fizycznie, mentalnie, emocjonalnie i twórczo? W jaki sposób poziom mobilności, zwinności i elastyczności poszerza zakres możliwości w naszej praktyce? Które zdolności poznawcze, zarówno świadome, jak i nieświadome, dają nam szerszy wachlarz wyborów? Czy poziom doświadczenia jest decydującym czynnikiem w kształtowaniu jak i czego szukamy w swojej praktyce? W jaki sposób nasze uprzednie doświadczenia wpływają naszą praktykę? 

Te i podobne zagadania będą głównym tematem tej ścieżki porannej. Zanurzymy się w różnych ćwiczeniach i doświadczeniach, które pozwolą nam spojrzeć na nawyki z innej perspektywy. Praktyka może prowadzić do kształtowania nawyków i powtarzalnych wzorców ruchowych. Niektóre z tych nawyków mogą być niepożądane, ale  dopiero pełna akceptacja naszych wzorców pozwoli na głębokie połączenie z podświadomością i sprawia, że jej zaufamy.

SZERSZA PERSPEKTYWA: LAB PERFORMATYWNY – kontakt improwizacja w wymiarze performatywnym

Nina Martin

Nina, wraz z uczestnikami zanurzą się w tańcu, skupiając się na formach naturalnie występujących w improwizowanym tańcu scenicznym: cielesności w solo, cielesności w kontakt improwizacji i cielesności w grupie.  Performatywna improwizacja taneczna zaprasza nas do swobodnego poruszania się we wszystkich trzech formach, aby ucieleśnić improwizację jako formę sztuki.

Podczas warsztatu Nina będzie korzystać z systemów tanecznych takich jak Articulating the Solo Body, czyli wyrażanie ruchu solo, kontakt improwizacja i Ensemble Thinking, czyli myślenie w wymiarze zespołowym (opracowanych we współpracy z Lower Left Performance Collective w ramach autorskich badań nad tańcem). Systemy te przygotują tancerzy do doświadczania głębokiej satysfakcji z tańczenia jako część zespołu, który dostrzega i wspiera taniec każdego członka grupy, jednocześnie działając jako spójny zespół sceniczny. Rozgrzewki wykorzystujące ruch solo i w kontakcie będą płynnie przechodzić w Ensemble Thinking jako ramę dla naszego performansu.

KI  JAKO PRAKTYKA WYSOKIEGO RYZYKA

Anya Cloud

Podczas tych warsztatów kontakt improwizacji będziemy badać strategie pozwalające na kultywowanie queerowej dzikości w naszych tańczących ciałach.

Będziemy rozwijać naszą wytrzymałość fizyczną i delikatną precyzję wymagającą cierpliwości. Będziemy eksplorować okrągłość i przepuszczalność ciał  jako otwartych systemów, rozwijając ścieżki żywotności, sprawczości i wyobraźni. W naszej pracy będziemy wykorzystywać takie elementy jak przetaczanie się, ślizganie, upadanie, latanie, dezorientacja, impet, czas, miękkie kolizje, oddawanie ciężaru i kompozycja. Uczestnicy poszerzą swój potencjał ruchowy dzięki szczegółowej i głębokiej pracy nad czuciem, naciskiem, intencją, tonusem, kierunkiem, czasem, jakością i sekwencjonowaniem. Rozwiniemy umiejętności, które pozwolą nam lepiej słuchać, wyrażać zgodę, stawiać granice i podejmować ryzyko. Niektóre rzeczy będą wydawać się nudne, a inne ekscytujące – wszystko to będzie wpływać na zwiększenie zakresu i autentyczności naszego tańca.

Ten warsztat będzie bardzo fizyczny i bardzo polityczny. Rozszerzymy możliwości tego, co może być tańcem w ramach kontakt improwizacji, poprzez wspólne, czułe bycie w nieznanym . Będziemy pracować z kontakt improwizacją jako praktyką wysokiego ryzyka, która budzi odwagę, wzajemną troskę, chaos, transformację, konkretność i odpowiedzialność. Będziemy kwestionować, będziemy badać i będziemy się dobrze bawić. Zabierzemy do tańca nasze ciała, takie, jakie są, będąc ludźmi takimi, jakimi jesteśmy.

Ścieżki popołudniowe

REZONUJĄC: WYCZUWANIE DZIAŁAŃ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Iwona Olszowska

sobota – poniedziałek popołudniem

Podczas naszych laboratoriów w przestrzeni miasta będziemy badać różne  podejści do przestrzeni, które napotkamy na naszej drodze. Naszym celem jest pogłębienie zrozumienia dancego miejsca poprzez wydłużenie czas ekspozycji na określone bodźce z nim związane. Znajdziemy ucieleśnione relacje z otoczeniem i  zbadamy, w jaki sposób możemy pogłębić i rozwinąć tę relację.

Część naszych reakcji  będzie pochodzić z rezonowania z miejscem – gdy odkryjemy, co ta przestrzeń zawiera,  co w niej  nas porusza.

Część reakcji będzie odpowiedzią na doznania zmysłome, rodząc się w uważnej obecności – gotowej do wyboru tego, w co chcemy się zaangażować.

Część wynikać będzie z natychmiastowej reakcji na to, co mijamy – traktując miasto jako krajobraz prowokujący do określonego sposobu poruszania się.

Część może pochodzić z obserwacji wzorców ruchu już istniejących w przestrzeni – dopasowywania się  i rozwijania ich dalej.

Stąd, będziemy dostrajać nasze ciała, aby były gotowe do obserwowania, manifestowania, wyrażania i tworzenia.

Będziemy pracować z krótkimi partyturami – jako przykładami, grami, perforensami w mikro skali. 

MOVING ME, MOVING YOU – SOLO W KI

Zuzanna Bukowski

środa – czwartek popołudniem

Podczas warsztatów przyjrzymy się naszym indywidualnym wzorcom ruchowym, aby rozpracować je przed wejściem w kontakt z innymi. Przez te dwa dni skupimy się na stosowaniu różnych zasad kontakt improwizacji, korzystając z Axis Syllabus. To podejście ma na celu doskonalenie naszych ruchów, odblokowując większy potencjał w naszych strukturach ruchowych.

Będziemy zagłębiać się w te zasady samodzielnie, w konkretnych wzorcach, oraz z partnerem, aby lepiej zrozumieć poszczególne pojęcia. Zbadamy również tematy takie jak punkty pozwalające na miękkie lądowanie, tensegracja i ruch kości w ciele.

Zastanowimy się nad pytaniami: jak można delikatnie wejść w kontakt z podłogą? Jak biodynamika ruchu sprawia, że nasze ruchy są jednocześnie płynne i mocne? Jak utrzymać swój własny flow, wchodząc w kontakt z inną osobą?

Przez te dwa dni będziemy skakać, przetaczać się, badać, mięknąć i bawić się przy świetnej muzyce. Wprowadzimy także elementy choreograficzne, aby płynnie przejść do ruchu solo. Możesz spodziewać się mieszanki nauki z dobrą zabawą.

LABORATORIA KI

Dodatkowe laboratoria – przestrzeń dla uczestników festiwalu.

UNDERSCORE

Klara Łucznik

Underscore jest praktyką uważnego dżemu kontakt improwizacji opracowaną przez Nancy Stark Smith, jedną z twórczyń i światowych edukatorek KI. Struktura Underscore pozwala na pełne spektrum ekspresji energetycznej i fizycznej, ucieleśniając szereg form i zmieniających się stanów.

Praktyka Underscore jest opisana i ustrukturyzowana, ale mimo to nieprzewidywalna. Przechodzi przez szeroki zakres stanów dynamicznych, w tym długie okresy bardzo małej, prywatnej i cichej aktywności wewnętrznej oraz inne okresy wyższej energii i tańca w grupie.

Przed praktyką Klara poprowadzi 45-minutowe wprowadzenie, podczas którego zaprezentuje strukturę oraz zapozna nas z językiem Nancy, słownictwem i ideogramami opisującymi możliwości i stany w kontakt improwizacji.

Bliskość w Ruchu

Katarzyna Burzyńska (PL)

Warsztat dla dzieci i opiekunów.

Zapisy

Dzieci w wieku 1-7 lat wraz z opiekunami: sobota, godz. 13-14 i 14-15
Dzieci w wieku 7-12 lat wraz z opiekunami: niedziela, godz. 13-14 i 14-15

Bliskość w Ruchu to okazja do spotkania i budowania porozumienia z dzieckiem i ze sobą. Katarzyna oraz dzieci będą mieli szansę na doświadczenie innej formy komunikacji i wzmocnienie więzi rodzic-dziecko poprzez działania ruchowe oparte o elementy kontakt / improwizacji, improwizacji oraz pracę z metaforą. Dotyk jest jednym z ważniejszych elementów prawidłowego rozwoju człowieka i najważniejszym elementem Bliskości w Ruchu. Przyjemność, obecność, uważność na siebie wzajemnie to podstawowe zasady naszych spotkań. To nauka świadomego i autentycznego ruchu, który jest współtworzony w relacji rodzic – dziecko. Poprzez działania ruchowe, skupienie na ciele i pracę z wyobraźnią integrujemy działania obu półkul mózgowych. Pozwala to pogłębiać najważniejszą w życiu dziecka relację oraz oprzeć ją na bezpiecznym dotyku, bliskości i zaufaniu. Wszystko po to, aby móc dzielić się swoimi przeżyciami i potrzebami, rozwijać poczucie bycia wartościowym, widziany, branym pod uwagę. Ważnym. Będziemy biegać, skakać, turlać się, oddychać, latać i upadać, śmiać się i rozwijać spontaniczność. To narzędzia pomocne w rozwijaniu 4 ważnych elementów dobrej i wspierającej więzi: gotowości do zabawy, akceptacji, ciekawości oraz empatii. Podczas warsztatu działamy dwutorowo: · rozwijamy zdolności motoryczne i świadomość ciała · wzmacniamy zaufanie i pewność siebie, poczucie własnej wartości Dorosłe obowiązki zostawimy, zanim wejdziemy do wspólnej przestrzeni. Naszą podstawową zasadą będzie brak przymusu i konieczności wyrobienia się w jakimś standardzie.

REZONUJĄC (pokaz site-specific)

POMYSŁ: IWONA OLSZOWKSA
WYKONANIE: UCZESTNICY WARSAW CI FLOW 2024
MIEJSCE: OGRÓD KRASIŃSKICH

Forma site-specific skupia się na potencjale jaki niesie ze sobą praca w przestrzeniach nie tanecznych — w unikatowych sceneriach miasta Warszawy. Wykorzystuje narzędzia improwizacyjne, choreograficzne oraz ruch i taniec by ukazać nową perspektywę na otaczające nas przestrzenie, architekturę i naturę. Skupa uwagę na odkrywaniu relacji z otoczeniem, tego, jak nasza obecność w organiczny sposób ją przeobraża, a uwaga wydobywa esencję doświadczenia.

Pokaz pracy grupy prowadzonej przez Iwonę w ramach warsztatów REZONUJĄC: WYCZUWANIE DZIAŁAŃ W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ.

W formie otwartej, pokaz zachęca do włączania się w działania grupy.

Na koniec planujemy wspólny dżem w ogrodzie.

Wieczór Performatywny

Artyści festiwalu

Kontakt Improwizacja rozpoczęła się jako działanie  eksperymentalne w dziedzinie praktyk performatywnych – proponując unikalne podejcie do cielesności, struktury, treści i relacji z widzem. Tego wieczoru zapraszamy Was na performance z udziałem nauczycieli i artystów festiwalu. Choć już coraz bardziej wiemy z kim, to jeszcze nie wiemy w jakim kształcie. Co będzie naszym punktem wyjścia? Na ile otwarta będzie struktura? Jak widzimy siebie w relacji z performensem i KI? A co z relacją z widzem? Gdzie będzie miejsce dla Was? Czy musimy to wiedzieć zanim zaczniemy? Być może ten opis się jeszcze zmieni… W sumie dopiero się zastanawiamy jaka jest nasza rola jako organizatorów w fasylitacji powstania tego wieczoru. Być może po prostu zapalimy światło, a reszta się stanie…

Klara, Zuza i Tomasz.

Laboratoria i lekcje

ŚRODA POPOŁUDNIE

LABORATORIUM KI: SPOKÓJ I MIĘKKOŚĆ W POZYCJACH ODWRÓCONYCH

Tomasz Domański

W ramach zajęć będziemy badać, jak zachować spokój i miękkość ciała podczas wchodzenia na partnera w pozycjach odwróconych. Dowiemy się, jak efektywnie pracować z ciałem, żeby wspierać podnoszenia do góry nogami. Poszukamy organicznych połączeń, wykorzystując dynamikę i przenoszenie ciężaru, które naturalnie poprowadzą nas do pozycji odwróconych. W trakcie warsztatu przećwiczymy kilka przejść i zabarań. Zajęcia są przeznaczone dla uczestników z podstawowym doświadczeniem w staniu na rękach.

WIĘCEJ PROPOZYCJI WKRÓTCE…

CZWARTEK POPOŁUDNIE

WARSZTAT KI: WYRAZ I KOMUNIKACJA W TAŃCU
Filip Wencki

Filip podzieli się z nami wyjątkowym podejściem do kontakt improwizacji. Intryguje go delikatna równowaga pomiędzy pozwalaniem ciału na naturalną reakcję na szerokie spektrum bodźców, obejmujących zarówno te fizyczne, jak i emocjonalne, wewnętrzne i zewnętrzne, a koniecznością przejmowania kontroli. To stan, w którym ciało wykorzystuje zdobyte umiejętności, takie jak sztuka bezpiecznego upadania czy płynne ruchy, osiągnięte poprzez relaksację, a jednocześnie używa wrodzonych refleksów i instynktów, takich jak unikanie potencjalnych kolizji czy sytuacji prowadzących do kontuzji. Reprezentuje on jednoczesne współistnienie autonomii ciała i kontroli, tworząc unikalny stan, w którym umysł jest w zawieszeniu, podczas gdy zmysły w pełni się wyostrzają. To stan charakteryzujący się całkowitym rozluźnieniem, a jednocześnie, paradoksalnie, absolutną gotowością do ruchu. Obejmuje pracę z pełnym spektrum napięcia mięśniowego, opanowanie zdolności dostrojenia z innymi, oferując jednocześnie kontrpropozycje. Reprezentuje poszukiwanie piękna w ruchu, eksplorację prawdy ukrytej w ciele oraz elektryzującą siłę napędzającą ekspresję i kreatywność. Jednocześnie jest to świetna zabawa.

WIĘCEJ PROPOZYCJI WKRÓTCE…

Dżemy

Ta lista nie jest kompletna, wciąż dodajemy nowe twarze i czekamy na zgłoszenia od nauczycieli, facylitatorów, performerów i muzyków – będziemy ich sukcesywnie dodawać.